• Atalan Çayırezmez. N, 11 May 2021; Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Kariyer Günü 2021https://www.youtube.com/watch?v=riEwdGOttGE&t=18620s
 • Atalan Çayırezmez, N. & Özger, G., 12 April 2021, British Institute At Ankara, Tille Höyük Koleksiyonları'nda Kadın Fotoğrafları: Dijital Arkeoloji Arşivlerinin Kadın Çalışmalarına Katkısı, “Türkiye’de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri” symposium (online), http://kadineserlerisempozyum.beykoz.edu.tr/wp-content/uploads/2021/04/Sempozyum-Programi-3-Nisan-2021.pdf
 • Atalan Çayırezmez, N., National Policies and Directives, 23 October 2020, Current Status and the Future of Digital Archaeology in the Eastern Mediterranean, CAA Greece Sessions (Greece, Cyprus, Turkey) https://gr.caa-international.org/2020/09/24/caa-gr-2020-sessions-greece-cyprus-turkey/
 • Atalan Çayırezmez, N., Information Management & Cultural Memory Institutions, SA 566 Guest Lecture, 28/02/2020, Settlement Archaeology, METU http://sa.metu.edu.tr/duyuru/guest-lecturer-nurdan-atalan-cayirezmez-will-be-elaborating-under-title-information-managemen
 • Atalan Çayırezmez, N., Digital Cultural Heritage and Archeology: BIAA Collections, ITSelf Project Event,  January 8, 2020, Ankara, http://itself.bilgiyonetimi.net/category/events-meetings/
 • Atalan Çayırezmez, N., 2019, "Digital Cultural Heritage and BIAA Collections",  Seminar for UCL Qatar Library and Information Studies Master Students Group, Ankara University, Pharmacy Department, Bayer Hall, 04 November 2019
 • Atalan Çayırezmez, N., 2019, "Dijital Kültürel Miras ve Fotoğraf Koleksiyonları: British Institute at Ankara (BIAA) Fotoğraf Koleksiyonu" Digital Cultural Heritage and Photography Collections: British Institute at Ankara (BIAA) Photography Collection”, eBEYAS 2019: Endüstri 4.0 sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge, eArşiv, eDevlet, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Yapay Zeka Sempozyumu, 10-11 October 2019, Ankara. 
 • Atalan Çayırezmez, N., 2019, “Biocultural Collections and Digital Cultural Heritage: British Institute at Ankara (BIAA) Collections”, SARA: Seed Science and Archaeobotanical Research in Anatolia, 23-26 September 2019, İzmir. 
 • Atalan Çayırezmez, N., 2019, Dijital Kültürel Miras ve Arkeoloji, ODTÜ Arkeoloji Müzesi Sohbetleri, 23 May 2019, METU-Ankara. 
 • Delikan, B., Atalan Çayırezmez, N., 2019,  “British Institute at Ankara (BIAA), Herbaryum, Tohum ve Ağaç Referans Koleksiyonları", Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, 18-21 April 2019, Düzce. 
 • Aygün H. M., Atalan Çayırezmez, N., Boz, L., 2017,“Museum documentation system in Republic of Turkey”, ICOM CIDOC Documentation – Past, Present, Future Conference, 2017, Tbilisi, Georgia http://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/Hakan_Melih_AYGUEN___Nurdan_ATALAN_CAYIREZMEZ.pdfhttp://cidoc.mini.icom.museum/wp-content/uploads/sites/6/2018/12/S05_-_2._Nurdan_Atalan_Cayirezmez.pdf
 • Atalan Çayırezmez, N., 2016, “Metadata ve Standartlar”, Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Çalıştayı, 11-14 March 2016, Antalya
 • Atalan Çayırezmez, N., Aygün H. M., 2015, “Türkiye Müzeleri Envanter Sistemi ve Dijitalleştirme", Türkiye’deki Kültür ve Sanat Eserlerinin Sayısallaştırılması, Toplulaştırılması ve Erişilebilirliğinin Sağlanması”, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı, Kültür Sanatta Bilişim Oturumu, December 2015, Ankara
 • Atalan Çayırezmez, N., Aygün H. M., 2014, “Müze Ulusal Envanter Sistemi”, 23. Müze Kurtarma Kazıları Sempozyumu ve Müzecilik Çalıştayı, May 2014, Mardin https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-93072/23-muze-kurtarma-kazilari-sempozyumu-ve-muzecilik-calis-.html
 • Atalan Çayırezmez, N., Türk Dünyası Müze Rehberi Projesiİ, Sözlü Sunum, Türk Dünyası Müzeciler Buluşması Çalıştayı, 13 Ağustos 2014, 13 Ağustos 2014.
 • Atalan Çayırezmez, N., 2013, “Relationships Between Topography And Kerkenes (Turkey), A GIS Analysis”, GIS Applications in Archaeology Symposium, 29 April 2013, METU, Ankara
 •  Atalan Çayırezmez, N., Aygün H. M., Boz, L., 2013, “Suggestion of RFID Technology for Tracking Museum Objects in Turkey”, The Digital Heritage 2013 International Congress Marseilleis, 28 Oct -01 Nov 2013, France
 • Atalan Çayırezmez, N., Aygün H. M., 2011, “RFID Technology Application in Museums in Turkey”, Materiality, Memory and Cultural Heritage, 25-29 May 2011, ITU and Yeditepe University, İstanbul
 • Atalan Çayırezmez, N., Ertepınar Kaymakçı, P., Summers, G.D.,2008, “Remote Sensing At Kerkenes: Combining Geophysical and Other Methods”, GARS2008, 30 April - 2 May 2008 İzmir
 • Atalan Çayırezmez, N., 2007,“Understanding Relationships”, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA),05 April 2007, Berlin
Joomla templates by a4joomla